Boog­schut­ter 23 no­vem­ber - 21 de­cem­ber

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

Je part­ner neemt de laat­ste tijd wat af­stand van jou. Dat heeft te ma­ken met het feit dat jul­lie wel erg veel op el­kaars lip zit­ten. Het is ver­stan­dig om ook eens wat din­gen al­leen te doen en laat hem of haar daar ook vrij in. Als je gaat stap­pen, zou je in­te­res­san­te nieu­we men­sen kun­nen le­ren ken­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.