Bo­ze boe­ren blok­ke­ren dis­tri­bu­tie­cen­trum AH in Zwol­le

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

ZWOL­LE - En­ke­le tien­tal­len bo­ze boe­ren heb­ben za­ter­dag­mid­dag met hun trek­kers het dis­tri­bu­tie­cen­trum van Al­bert Heijn in Zwol­le eni­ge tijd ge­blok­keerd. Ze wa­ren eerst naar het po­li­tie­bu­reau ge­gaan om aan­gif­te te doen te­gen mi­nis­ter Ca­rola Schou­ten (Land­bouw) we­gens haar vee­voe­der­be­leid. Daar­na gin­gen de boe­ren naar het dis­tri­bu­tie­cen­trum en blok­keer­den ze de uit­gang. Na een ge­sprek met de po­li­tie gin­gen ze na on­ge­veer twee uur weg, zei een woord­voer­ster van de po­li­tie. Ze wist niet waar­om de boe­ren het dis­tri­bu­tie­cen­trum blok­keer­den.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.