Dron­ken au­to­mo­bi­list rijdt echt­paar van fiets

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

HEESWIJK-DINTHER - De po­li­tie heeft in de nacht van vrij­dag op za­ter­dag twee man­nen (bei­den 21 jaar) aan­ge­hou­den die er­van wor­den ver­dacht op de Hom­mels­edijk in het Bra­bant­se Hees­wijkDin­ther

een fiet­send echt­paar (bei­den 65 jaar) met een au­to te heb­ben aan­ge­re­den. De man en vrouw uit Loos­broek raak­ten ern­stig ge­wond en zijn af­ge­voerd naar het zie­ken­huis. De ver­dach­ten, af­kom­stig uit Uden en Zee­land, re­den door na het on­ge­luk en wer­den vol­gens een po­li­tie­woord­voer­der on­ge­veer een uur la­ter in het dorp Zee­land aan­ge­hou­den. Ze ble­ken te veel te heb­ben ge­dron­ken en wer­den vast­ge­zet. Tij­dens het ver­hoor heeft de 21-ja­ri­ge Ude­naar toe­ge­ge­ven de au­to te heb­ben be­stuurd. Zijn rij­be­wijs is in­ge­no­men. Bei­de man­nen zijn vrij­ge­la­ten.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.