Il­le­gaal feest bij Gro­nin­gen be­ëin­digd

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

GRO­NIN­GEN - Op een ter­rein bij de Gi­de­on­weg in Gro­nin­gen is za­ter­dag­mid­dag een il­le­gaal eve­ne­ment be­ëin­digd. Dat ge­beur­de in op­dracht van de bur­ge­mees­ter. Voor het feest was geen ver­gun­ning aan­ge­vraagd, zo schrijft Ge­meen­te Gro­nin­gen op Twit­ter: “De aan­we­zi­gen heb­ben het ter­rein ver­la­ten en we pro­be­ren te ach­ter­ha­len wie de or­ga­ni­sa­tor was.” Vol­gens de lo­ka­le nieuws­si­te Om­roep Or­ga­ni­sa­tie Gro­nin­gen zou­den er zo’n vijf­tig per­so­nen op het feest aan­we­zig zijn ge­weest. Er zou­den cam­pers, bus­jes en een mo­biel toi­let zijn ge­plaatst.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.