Toe­ris­ten uit ‘vei­li­ge’ Ame­ri­kaan­se staten weer wel­kom op Aru­ba

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

ORANJESTAD - De Aru­baan­se regering gaat per 10 ju­li Ame­ri­kaan­se toe­ris­ten uit zo­ge­naam­de ‘vei­li­ge staten’ toe­la­ten. Aru­ba heeft in het ka­der van het co­ro­na­vi­rus 24 Ame­ri­kaan­se staten als ‘niet vei­lig’ ge­kwa­li­fi­ceerd, waar­on­der Ca­li­for­nië, Flo­ri­da en Ge­or­gia. Aru­ba zou per 10 ju­li de gren­zen voor al­le Ame­ri­kaan­se toe­ris­ten ope­nen, maar nam die be­slis­sing be­gin de­ze maand op­nieuw in over­we­ging na de ster­ke stij­ging van het aan­tal co­ro­na­be­smet­tin­gen in som­mi­ge de­len van de Verenigde Staten. Op 10 ju­li staan zes ver­schil­len­de vluch­ten uit de VS ge­pland. Het is nog niet dui­de­lijk hoe­veel daar­van nu door­gaan. Aru­ba open­de op 1 ju­li haar gren­zen voor toe­ris­ten uit Ne­der­land en ver­schil­len­de Eu­ro­pe­se lan­den, Ca­na­da en de mees­te Ca­ri­bi­sche lan­den. Al­le bin­nen­ko­men­de pas­sa­giers moe­ten bij aan­komst op Aru­ba een zo­ge­naam­de PCR­test on­der­gaan.

(De Te­le­graaf)

SCCN TV 17.2

08:00

08:45

10:25

10:50

11:20

12:40

Doc.: Cos­mos: Pos­si­ble Worlds Clas­sic Mo­vie: The Stooge

Co­me­dy Se­rie: Ge­or­ge Lopez Ani­ma­ti­on Se­rie: Poké­mon

Ani­ma­ti­on Mo­vie: Jim­my Neu­tron: Boy Ge­ni­us

Ani­ma­ti­on Mo­vie:

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.