Meer dan 30 dui­zend co­ro­n­ado­den in Mexi­co

Times of Suriname - - BUITENLAND -

MEXI­CO - In Mexi­co zijn meer dan 30.000 co­ro­n­ado­den ge­re­gi­streerd, meld­den de ge­zond­heids­au­to­ri­tei­ten. Daar­mee is het land Frank­rijk ge­pas­seerd qua sterf­ge­val­len als ge­volg van het long­vi­rus. Mexi­co telt nu op vier lan­den na het hoog­ste aan­tal co­ro­n­ado­den. Al­leen in de VS (ruim 129.000), Bra­zi­lië (meer dan 63.000), GrootB­rit­tan­nië

(44.283) en Ita­lië (34.854) zijn meer sterf­ge­val­len ge­re­gi­streerd. Het aan­tal be­ken­de be­smet­tin­gen in het La­tijns-Ame­ri­kaan­se land steeg tot meer dan 252.000, een toe­na­me van ruim 6900 in­fec­ties. Vol­gens ex­perts ligt het daad­wer­ke­lij­ke aan­tal waar­schijn­lijk nog ho­ger.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.