Ze­ker twee do­den bij schiet­par­tij in club in South Caro­li­na

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - Bij een schiet­par­tij in een club in Gr­een­vil­le, in de Ame­ri­kaan­se staat South Caro­li­na, zijn ze­ker twee do­den ge­val­len. Dat meld­de de lo­ka­le po­li­tie gis­ter­och­tend. De mel­ding van de schiet­par­tij kwam bij de she­riff bin­nen rond 1.50 uur lo­ka­le tijd. In de club wa­ren zo’n hon­derd men­sen aan­we­zig. Twee men­sen die wer­den neer­ge­scho­ten, stier­ven ter plaat­se. Vier ge­won­den lig­gen in het zie­ken­huis.

Er wa­ren twee schut­ters. Ze zijn nog spoor­loos.

Het mo­tief van de schiet­par­tij is niet be­kend. Ver­moe­de­lijk gaat het om een af­re­ke­ning tus­sen twee ben­des.

Vol­gens de po­li­tie moch­ten de men­sen niet met zo­veel in de club aan­we­zig zijn om­dat er stren­ge re­gels gel­den door het co­ro­na­vi­rus.

(HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.