Fors min­der nieu­we co­ro­na­be­smet­tin­gen in de VS

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS ­ In de Verenigde Staten zijn meer dan 43.000 nieu­we co­ro­na­be­smet­tin­gen ge­re­gi­streerd. Dat blijkt uit cij­fers van de Jo­hns Hopkins Uni­ver­si­teit in Bal­ti­mo­re. Het da­ge­lijk­se aan­tal nieu­we in­fec­ties is een stuk la­ger dan in de af­ge­lo­pen vier da­gen, toen ie­de­re dag een re­cord­aan­tal ge­val­len werd ge­meld. Za­ter­dag ging het om ruim 57.000 be­smet­tin­gen. Mo­ge­lijk is het aan­tal nieu­we be­smet­tin­gen fors la­ger door­dat er van­we­ge de vie­ring van 4 ju­li, de Ame­ri­kaan­se On­af­han­ke­lijk­heids­dag, min­der cij­fers zijn door­ge­ge­ven. In to­taal tel­len de VS nu meer dan 2,8 mil­joen be­ken­de vi­rus­ge­val­len, het hoog­ste aan­tal we­reld­wijd. Het do­den­tal als ge­volg van het long­vi­rus steeg za­ter­dag tot 129.657, een toe­na­me van 252.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.