He­li­kop­ter­crash Au­stra­lië: man en meis­je om­ge­ko­men, vrouw en kind ge­wond

Times of Suriname - - BUITENLAND -

AUSTRALIЁ ­ Bij een he­li­kop­ter­crash in het noord­wes­ten van Au­stra­lië zijn een man en een meis­je om het le­ven ge­ko­men. Een vrouw en een an­der kind ver­ke­ren in kri­tie­ke toe­stand, meld­den

Au­stra­li­sche me­dia, on­der ver­wij­zing naar de po­li­tie van de deel­staat West­Au­stra­lië. De he­li­kop­ter stort­te za­ter­dag­mid­dag kort na het op­stij­gen neer in Bi­lin­gurr, een bui­ten­wijk van de stad Broo­me.

De man, de ver­moe­de­lij­ke pi­loot, stierf on­mid­del­lijk. Het meis­je be­zweek in een zie­ken­huis aan haar ver­won­din­gen. De oor­zaak van het on­ge­val is nog on­be­kend.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.