Der­by Coun­ty en Phil­lip Co­cu jui­chen

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Der­by Coun­ty heeft za­ter­dag ter­nau­wer­nood een punt ge­pakt in de strijd om een plek in de play­offs om pro­mo­tie naar de Pre­mier Le­a­gue. Het team van Phil­lip Co­cu leek op een mi­ni­ma­le thuis­ne­der­laag te­gen Not­ting­ham Fo­rest af te ste­ve­nen, maar in de ze­ven­de mi­nuut van de ex­tra tijd ver­scheen als­nog de 1-1 op het sco­re­bord. De tweet 97 “La­te dra­ma at Pri­de Park!!!” van

Der­by Coun­ty kreeg in lut­te­le mi­nu­ten hon­der­den li­kes. Not­ting­ham Fo­rest was in de twaalf­de mi­nuut via Joe Lol­ley al op voor­sprong ge­ko­men: het schot van­af een me­ter of twin­tig ging via de bin­nen­kant van de lin­ker­paal te­gen de tou­wen. Hoe­wel Der­by en­ke­le ke­ren uit­zicht had op een ge­lijk­ma­ker, slaag­de het team van Co­cu er maar niet in om Bri­ce Sam­ba te pas­se­ren. Mar­tyn

Wag­horn kreeg in de vier­de mi­nuut van de ex­tra tijd een ro­de kaart voor een la­te tac­kle op Ry­an Ya­tes, maar drie mi­nu­ten la­ter was het Chris Mar­tin die de niet aan­we­zi­ge Der­by-fans in ex­ta­se bracht. De aan­val­ler werk­te de bal van dicht­bij met een ach­ter­waart­se schou­der­be­we­ging in het doel: 1-1.

Der­by komt door de re­mi­se te­gen Not­ting­ham, dat vier­de staat, op ge­lij­ke hoog­te met num­mer zes Car­diff Ci­ty, dat la­ter van­daag bij Bris­tol Ci­ty speelt. De ploeg van Co­cu had tot za­ter­dag elk van de laat­ste vijf du­els in de Cham­pi­ons­hip ge­won­nen. Der­by wacht ko­men­de woens­dag op­nieuw een vuur­proef: een uit­wed­strijd te­gen num­mer twee West Brom­wich Al­bi­on.

(AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.