Don­ke­re wol­ken pak­ken zich sa­men bo­ven Nor­wich Ci­ty

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Nor­wich Ci­ty heeft za­ter­dag de vijf­de ne­der­laag op rij ge­le­den in de Pre­mier Le­a­gue en de­gra­da­tie lijkt in de­ze vorm on­ver­mij­de­lijk. De ploeg van ma­na­ger Da­niel Far­ke moest ook zijn meer­de­re in Brigh­ton & Ho­ve Al­bi­on er­ken­nen en heeft tot dus­ver al­le com­pe­ti­tie­du­els na de co­ro­nastop ver­lo­ren: 0-1.

Brigh­ton ging met een mi­ni­ma­le voor­sprong de rust in, maar het was ze­ker geen mak­ke­lij­ke eer­ste helft voor het team van Gra­ham Pot­ter. Nor­wich zet­te in de ope­nings­fa­se flink druk op de be­zoe­kers, al leid­de dat niet tot gro­te kan­sen. Na 25 mi­nu­ten spe­len brak Le­an­dro Tros­sard de ban op Car­row Road. Na een pass van Aa­ron Mooy van­af rechts duik­te Tros­sard tus­sen twee ver­de­di­gers in en ver­schalk­te hij Tim Krul met een dia­go­na­le in­zet in de lin­ker­hoek: 0-1.

In de twee­de helft zet­te Nor­wich meer druk op de helft van Brigh­ton, waar Da­vy Pröp­per de ne­gen­tig mi­nu­ten vol­maak­te. De in­span­nin­gen van de thuis­ploeg eis­ten ook hun tol, daar the Ca­na­ries een moe­ge­stre­den in­druk maak­ten naar­ma­te de twee­de helft vor­der­de. Krul moest ook tot het ui­ter­ste gaan om een krach­ti­ge in­zet van Yves Bis­sou­ma te ke­ren. Uit­ein­de­lijk gaf de tref­fer van Tros­sard de door­slag, ook om­dat een kop­bal van Adam Idah diep in de ex­tra tijd op de paal ein­dig­de.

Brigh­ton lijkt zo goed als ze­ker van nog mi­ni­maal een sei­zoen Pre­mier Le­a­gue-voet­bal: the Se­a­gulls staan ne­gen pun­ten bo­ven de de­gra­da­tie­zo­ne. Nor­wich speelt ko­men­de dins­dag een bij­zon­der cru­ci­aal du­el, uit bij Wat­ford. The Hor­nets heb­ben ze­ven pun­ten meer dan de hek­ken­slui­ter en staan daar­mee net bo­ven de ro­de streep.

(AD)

Aa­ron Mooy van Brigh­ton & Ho­ve Al­bi­on gaat tot het ui­ter­ste om het le­der weg te trap­pen. (Foto: AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.