Ma­son Gr­een­wood schit­tert in doel­pun­ten­fes­tijn

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Man­ches­ter Uni­ted staat in ie­der ge­val en­ke­le uren in de top vier van de Pre­mier Le­a­gue. Het team van Ole Gun­nar Solsk­jaer maak­te za­ter­dag kor­te met­ten met de­gra­da­tie­kan­di­daat Bour­ne­mouth, dat Old Traf­ford met een 5-2 ne­der­laag ver­liet. Ma­son Gr­een­wood maak­te twee schit­te­ren­de tref­fers en Bru­no Fer­nan­des was goed voor twee as­sists en de 5-2. Hoe­wel het team van Solsk­jaer in de­fen­sief op­zicht een wei­fe­len­de in­druk maak­te, zag het er na de eer­ste 45 mi­nu­ten toch goed uit voor de thuis­ploeg. Na een kwar­tier kwam Bour­ne­mouth, met Nathan Aké in de ba­sis, op 0-1: Ju­ni­or Stan­is­las poort­te Har­ry Mag­ui­re op sim­pe­le wij­ze en ver­schalk­te David de Gea van dicht­bij. Man­ches­ter Uni­ted, dat al sinds 22 ja­nu­a­ri niet meer heeft ver­lo­ren, stel­de ech­ter in het laat­ste kwar­tier voor rust or­de op za­ken. Op aan­ge­ven van Bru­no Fer­nan­des schoot Gr­een­wood de 1-1 dia­go­naal bin­nen en Mar­cus Rash­ford te­ken­de niet veel la­ter voor de 2-1: hij be­nut­te een straf­schop na een hands­bal van Adam Smith. Het laat­ste wa­pen­feit in de eer­ste helft mocht er ab­so­luut zijn. Antho­ny Mar­ti­al kreeg de bal van Fer­nan­des, maak­te ruim­te voor een schot en mik­te de bal fraai in de verste bo­ven­hoek: 3-1.

Man­ches­ter Uni­ted be­gon niet goed aan de twee­de helft. Na een slech­te pass van Ne­man­ja Ma­tic maak­te Eric Bail­ly uit­ein­de­lijk hands en het was Jos­hua King die van­af elf me­ter de 3-2 ach­ter De Gea schoot. Eén mi­nuut eer­der was Bour­ne­mouth al dicht­bij een doel­punt ge­weest toen de in­ge­val­len

Ar­naut Danju­ma van dicht­bij de paal had ge­raakt. De Ne­der­lan­der vond in de 51e mi­nuut wél het doel, maar de scheids­rech­ter­lij­ke lei­ding con­sta­teer­de bui­ten­spel. Een cru­ci­aal mo­mentt, daar Gr­een­wood drie mi­nu­ten la­ter een goe­de in­di­vi­du­e­le ac­tie met een schit­te­ren­de in­zet in de lin­ker­bo­ven­hoek af­rond­de: 4-2.

Een fraaie vrije trap van Fer­nan­des be­te­ken­de na een uur spe­len ook nog eens de 5-2: Aa­ron Rams­da­le had geen ant­woord op de uit­ste­ken­de trap van de Por­tu­gees. Het bleek uit­ein­de­lijk ook de laat­ste tref­fer van de mid­dag. Een doel­punt van Rash­ford werd we­gens bui­ten­spel af­ge­keurd en een in­zet van in­val­ler Odi­on Ig­ha­lo ging nipt naast. Man­ches­ter Uni­ted speelt ko­men­de don­der­dag uit te­gen een an­de­re de­gra­da­tie­kan­di­daat: As­ton Vil­la. Bour­ne­mouth, dat even­veel pun­ten als the Vil­lans heeft, hoopt de­zelf­de dag mi­ni­maal een punt over te hou­den aan de vi­si­te van Tot­ten­ham Hot­spur. (AD)

Ma­son Gr­een­wood van Man­ches­ter Uni­ted schiet het le­der rich­ting het doel. (Foto: EPL)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.