Ajax legt het af te­gen Man­ches­ter Ci­ty

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Mik­ki van Sas had de top­clubs voor het uit­kie­zen, maar hij was het meest on­der de in­druk van Man­ches­ter Ci­ty. Dat ver­telt de zes­tien­ja­ri­ge doel­man van Oran­je O16 aan De Te­le­graaf. Hij ver­ruilt FC Utrecht voor The Ci­ti­zens.

Vol­gens de och­tend­krant zijn ze er bij Ajax ‘naar ver­luidt goed ziek van’ dat Van Sas naar Man­ches­ter Ci­ty ver­trekt, ter­wijl ook FC Bar­cel­o­na en Man­ches­ter Uni­ted ach­ter het net vis­sen. “Het wa­ren las­ti­ge keu­zes”, ver­telt de jon­ge kee­per. “Het heeft zelfs door mijn hoofd ge­spookt om bij Utrecht te blij­ven. Het was ook niet zo dat ik niet naar Ajax wil­de, ik wíl­de ge­woon naar Man­ches­ter Ci­ty. Zij had­den het bes­te plan voor mij uit­ge­stip­peld.”

Van Sas en zaak­waar­ne­mer Nik­kie Brui­nen­berg ont­moet­ten on­der meer kee­pers­trai­ner Xa­bier Man­ci­sidor, die in het ver­le­den ook bij Re­al Ma­drid werk­te. “Hij was groot fan van Mik­ki”, zegt de be­lan­gen­be­har­ti­ger. Van Sas: “Hij wist al­les van mij, heel in­druk­wek­kend. Ik kreeg er een on­ge­loof­lijk goed ge­voel bij.” Brui­nen­berg be­strijdt dat de weg naar het eer­ste elf­tal van Ci­ty een dood­lo­pen­de is. “Veel jon­gens die de laat­ste ja­ren naar En­ge­land zijn ge­gaan zijn er niet min­der van ge­wor­den. Kijk naar Dil­ros­un of Do­ny­ell Ma­len. En Jay­den Braaf is net nog ge­ko­zen tot Spe­ler van het Jaar van Man­ches­ter O23 en traint al met het eer­ste mee.”

(VP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.