Bar­cel­o­na krijgt trans­fer niet rond

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Een be­lang­rij­ke week breekt aan voor de toe­komst van Lau­taro Martí­nez. Dins­dag ver­loopt de trans­fer­clau­su­le van 111 mil­joen eu­ro in het con­tract van de 22-ja­ri­ge Ar­gen­tijn, meldt Tut­to­sport.

Martí­nez werd lang in ver­band ge­bracht met FC

Bar­cel­o­na, maar de Ca­ta­la­nen zijn er dus al­tijd nog niet in ge­slaagd om de trans­fer rond te krij­gen. Bar­ça is hard ge­trof­fen door de co­rona­cri­sis en lijkt af­han­ke­lijk van ruil­deals. In­ter­na­zi­o­na­le is ech­ter niet van plan om al te veel wa­ter bij de wijn te doen en is niet on­der de in­druk van de aan­bie­din­gen uit Camp Nou, schrijft de Ita­li­aan­se sport­krant. De Ita­li­aan­se top­club heeft zelfs de hoop niet op­ge­ge­ven dat Martí­nez in­stemt met een nieuw en ver­be­terd con­tract. In­ter wil na dins­dag met de aan­val­ler in ge­sprek om de toe­komst­plan­nen te be­spre­ken. Martí­nez zou zijn sa­la­ris kun­nen ver­dub­be­len. Mo­men­teel ver­dient hij nog 2,5 mil­joen per sei­zoen, ex­clu­sief bo­nus­sen. De Neraz­zur­ri wil­len zijn ver­bin­te­nis met één jaar ver­len­gen tot me­dio 2024 én de ont­snap­pings­clau­su­le op­schroe­ven.

(VP)

Bar­cel­o­na heeft lang ge­pro­beerd om Lau­taro Martí­nez bin­nen te ha­len, maar In­ter­na­zi­o­na­le heeft niet mee­ge­werkt aan een trans­fer. (Foto: AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.