Door­braak in trans­fer­soap San­cho

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Man­ches­ter Uni­ted weet wat het moet doen om Ja­don San­cho de­ze zo­mer over te ne­men van Borus­sia Dort­mund. Dat meldt Ruhr Na­chrich­ten. De Duit­sers wil­len in elk ge­val een En­gels bod van 120 mil­joen eu­ro zien.

Het is geen ge­heim dat Man­ches­ter Uni­ted niets lie­ver wil dan San­cho naar Old Traf­ford ha­len. Dort­mund ziet de twin­tig­ja­ri­ge vleu­gel­flit­ser - dit sei­zoen goed voor ze­ven­tien goals en zes­tien as­sists in de Bun­de­s­li­ga - lie­ver niet ver­trek­ken, maar be­seft te­ge­lij­ker­tijd dat het niets heeft aan een on­te­vre­den spe­ler. Vol­gens Ruhr Na­chrich­ten is Uni­ted in­mid­dels of­fi­ci­eel ge­ïn­for­meerd door Dort­mund over de voor­waar­den rond de po­ten­ti­ë­le me­ga­trans­fer. De vraag­prijs van 120 mil­joen eu­ro is niet-on­der­han­del­baar, klinkt het. Bo­ven­dien is de dead­line ge­steld op be­gin au­gus­tus.

De zo­mer­se trans­fer­pe­ri­o­de loopt in Duits­land en En­ge­land door tot 5 ok­to­ber, maar Dort­mund wi­len niet zo lang wach­ten. De Duit­sers gaan 10 au­gus­tus op trai­nings­kamp in het Zwit­ser­se Bad Ra­gaz. Dan moet dui­de­lijk zijn of San­cho vol­gend sei­zoen in het zwart-geel of rood voet­balt.

(VP)

Man­ches­ter Uni­ted zal er in de zo­mer al­les aan doen om Ja­don San­cho bin­nen te ha­len. (Foto: Goal)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.