Re­al Ma­drid zet gro­te stap rich­ting lands­ti­tel

Times of Suriname - - SPORT - Lu­ka Mo­d­ric van Re­al Ma­drid wordt op de hie­len ge­ze­ten door Unai Lopez. (Foto: AD)

VOET­BAL - Re­al Ma­drid heeft een gro­te stap ge­zet naar de eer­ste lands­ti­tel sinds 2017. De ploeg van trai­ner Zi­n­e­di­ne Zi­da­ne leg­de na Ge­ta­fe ook Athle­tic Bil­bao over de knie dank­zij een be­nut­te straf­schop van Ser­gio Ra­mos: 0-1.

Re­al Ma­drid won dins­dag met de hoogst­no­di­ge moei­te van Ge­ta­fe en ook in San Ma­més had De Ko­nink­lij­ke de han­den vol. Voor­al Iña­ki Wil­li­ams was een plaag­geest, maar Thi­baut Cour­tois was alert en bo­ven­dien had de Spaan­se aan­val­ler het vi­zier niet op scherp. De Bel­gi­sche sluit­post had ook een ant­woord op een kop­bal van Raúl Gar­cía, ter­wijl aan de an­de­re kant Ro­dry­go net te kort kwam om een voor­zet van de sterk spe­len­de Mar­co Asen­sio bin­nen te kop­pen. Bei­de teams kre­gen zo­doen­de kan­sen, maar ge­scoord werd er niet voor rust. Ook in de twee­de helft wist Re­al de ban aan­van­ke­lijk niet te bre­ken, al kwam het wel een stuk be­ter voor de dag. Niet voor het eerst sinds de her­vat­ting van de Pri­me­ra Di­vi­sión wer­den de Ma­dri­le­nen ge­red door een con­tro­ver­si­ë­le VAR-be­slis­sing. De bal ging op de stip om­dat Da­ni Gar­cía op de voet van Mar­celo ging staan.

De straf­schop was aan spe­ci­a­list Ra­mos wel be­steed: 0-1. Voor de aan­voer­der is het al zijn vijf­de goal in ze­ven du­els na de co­ro­na­break. In to­taal staat zijn tel­ler op tien doel­pun­ten dit sei­zoen. Ook te­gen Ge­ta­fe red­de hij zijn ploeg al mid­weeks, waar­door Ra­mos nu al 22 straf­schop­pen op rij heeft ver­zil­verd. De voor­sprong van Re­al kwam daar­na ei­gen­lijk niet meer in ge­vaar. De bes­te kans was zelfs voor Ka­rim Ben­ze­ma, maar er kwam geen ver­an­de­ring meer in de sco­re. Voor Re­al was Athle­tic op pa­pier nog de moei­lijk­ste hor­de. De ko­men­de we­ken wach­ten nog du­els met De­por­ti­vo Ala­vés, Gra­na­da, Vil­lar­re­al en Le­ga­nés. (VP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.