Buf­fon ziet groot doel na Se­rie A-re­cord

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Met zijn op­tre­den in de stads­der­by te­gen To­ri­no is Gi­an­lui­gi Buf­fon nu de spe­ler met de mees­te wed­strij­den in de Se­rie A. De clu­bicoon van Ju­ven­tus is Pa­o­lo Mal­di­ni voor­bij: 648 om 647.

“Ik moest lang wach­ten op dit re­cord, maar dat was geen pro­bleem”, zegt Buf­fon, die al sinds de­cem­ber op ge­lij­ke hoog­te stond met de oud-ver­de­di­ger van AC Mi­lan, te­gen Sky Ita­lia. “Ik ben erg blij, maar het re­cord hield mij eer­der niet be­zig. Ik heb van­af het be­gin van mijn loop­baan veel dro­men ge­had en door­dat ik nooit te­vre­den was, heb ik dit be­reikt.”

De in­mid­dels 42-ja­ri­ge doel­man vindt het bij­zon­der dat hij Mal­di­ni voor­bij is. “Want ei­gen­lijk ging ik twee jaar ge­le­den met pen­si­oen. Toen kwam Pa­ris SaintGer­main en ver­vol­gens de mo­ge­lijk­heid om hier te­rug te ke­ren.” Ju­ven­tus ver­leng­de het con­tract van Buf­fon on­langs zelfs met één sei­zoen. “Maar ik moet me­zelf al­tijd kri­tisch blij­ven be­kij­ken en be­reid zijn om een stap te­rug te doen wan­neer ik merk dat ik niet meer op top­ni­veau kan pres­te­ren.” “Zo­lang ik ge­mo­ti­veerd en in de juis­te vorm ben zal ik ech­ter door­gaan, want er is niets dat mij ge­luk­ki­ger maakt dan voet­bal­len”, ver­volgt de 176-vou­dig Ita­li­aans in­ter­na­ti­o­nal, die nog één groot doel heeft. “De Cham­pi­ons Le­a­gue zit al­tijd in mijn hoofd, dat is on­ver­mij­de­lijk. Ik ben al zo vaak heel dicht­bij ge­weest, dat het me pijn doet dat ik de­ze prijs nog niet heb ge­pakt. Maar ik heb de kracht ge­von­den om de moed nog niet op te ge­ven.”

(VP)

Gi­an­lui­gi Buf­fon heeft het mees­te op­tre­den in de Se­rie A en de Ita­li­aan­se doel­man aast nu op de Cham­pi­ons Le­a­gue. (Foto: AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.