Mist

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Step­ha­nie Vic­to­ria Al­len ali­as heeft haar vriend,

Boy, al 4 maan­den niet ge­zien van­we­ge de lock­down. “Het voelt als­of ik zwan­ger ben want er gaan el­ke dag ve­le emo­ties door mij heen. Ik ben nooit lang op een plaats want ik werk meest­al el­ke dag. Ik heb mijn kan­toor om­ge­bouwd in een re­cor­ding stu­dio en zal er ge­bruik van ma­ken tot­dat mijn ech­te stu­dio ge­bouwd is.” Al­dus de Brit­se St­ef­f­lon Don die be­kend staat om num­mers zo­als 16 Shots, Hur­tin’ Me, Sen­se­less en

Voor­lo­pig zul­len ze dus weer even moe­ten wen­nen aan hun long dis­tan­ce re­la­ti­ons­hip want zij woont in En­ge­land en hij woont in Ni­ge­ria. Da­mi­ni Ebuno­luwa Ogu­lu Rex ali­as wei­gert nog steeds om over zijn pri­ve le­ven te pra­ten met de pers. De Ni­ge­ri­aan­se zan­ger heeft nog steeds niet be­ves­tigd of ont­kend als hij St­ef­f­lon Don al heeft ge­vraagd om met hem te trou­wen. Hij plaatste on­langs de mu­ziek­vi­deo van Won­der­ful

op YouTu­be. (NBC Right Now/ Foto: In­st­agram)

Bur­na Pret­ty Girl. Bur­na Boy

St­ef­f­lon Don

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.