Am­ber He­ard mag aan­we­zig zijn bij zaak Jo­h­n­ny Depp en

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Als mor­gen de rechts­zaak van Jo­h­n­ny Depp te­gen The Sun van start gaat, mag zijn ex-vrouw Am­ber He­ard ook in de zaal aan­we­zig zijn. Dat heeft de rech­ter be­paald, meldt de web­si­te

De zaak van Depp te­gen de Brit­se tab­loid gaat over een ar­ti­kel uit 2018 waar­in hij een ‘vrou­wen­mis­han­de­laar’ wordt ge­noemd. De ac­teur vindt dat de krant de­ze claim niet hard kan ma­ken en eist een

for­se scha­de­ver­goe­ding. Vrij­dag dien­den ad­vo­ca­ten van Depp een ver­zoek

in om He­ard te ver­bie­den bij de rechts­zaak aan­we­zig te zijn. Zij me­nen dat tij­dens Depps ver­hoor

He­ards be­wijs be­trouw­baar­der zou zijn als zij niet in de zaal zou zit­ten. De rech­ter was het daar ech­ter niet mee eens en oor­deel­de dat het wei­ge­ren van He­ard ‘de be­klaag­den zou be­lem­me­ren in het

voe­ren van hun ver­de­di­ging’. Hoe­wel de zaak niet per se om de on­min tus­sen de twee gaat, leunt de ver­de­di­ging

van The Sun wel ‘na­druk­ke­lijk op de in­for­ma­tie die me­vrouw He­ard kan ge­ven’. Zij mag geen in­struc­ties ge­ven aan de ver­de­di­ging van

The Sun maar kan wel in­for­ma­tie aan­die­nen waar de be­klaag­den iets mee kun­nen doen. “In mijn ogen zou het on­eer­lijk zijn om de be­klaag­den dat voor­deel te ont­ne­men”, al­dus

rech­ter Ni­col.

Brea­king News. (De Te­le­graaf/Foto:NY Dai­ly News)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.