Ade­le maakt al­bum met Jo­hn Le­gend en pro­du­cer Whit­ney Hous­ton

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ade­le is de stu­dio in­ge­do­ken om te wer­ken aan haar nieu­we al­bum waar fans al ja­ren­lang naar smach­ten. De zan­ge­res doet dat vol­gens bron­nen ech­ter niet al­leen, maar krijgt hulp van Jo­hn Le­gend en Rap­hael Saadiq, voor­ma­lig pro­du­cer van Whit­ney Hous­ton.

“Ade­le legt haar hart en ziel in de­ze plaat, in­clu­sief haar ge­voe­lens na haar schei­ding. Ze was al fan van Rap­hael sinds ze een tie­ner was. Ze wil dat haar vol­gen­de al­bum veel soul be­vat met een wat meer ec­lec­ti­sche sound”, al­dus een bron van The Sun. Ade­le zou ook al wat num­mers aan Jo­hn Le­gend heb­ben la­ten ho­ren voor een even­tu­e­le sa­men­wer­king.

De Brit­se zan­ge­res maak­te vo­rig jaar be­kend te gaan schei­den van haar echt­ge­noot Si­mon Ko­nec­ki, met wie ze zoon­tje An­ge­lo Ja­mes heeft. Ade­le’s laat­ste al­bum 25 ver­scheen in 2015.

(De Te­le­graaf/Foto:St­ar­biz)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.