Ala­nis Mo­ris­set­te ex­pe­ri­men­teer­de met drugs ‘om God te vin­den’

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ala­nis Mo­ris­set­te ex­pe­ri­men­teer­de met psy­che­de­li­sche drugs op haar le­vens­reis om ‘God te vin­den’. Dat ver­telt de zan­ge­res, be­kend van gro­te hits als

en het Ame­ri­kaan­se mu­ziek­blad

Vol­gens de Ca­na­de­se rock­zan­ge­res open­de ze met drugs “ve­le deu­ren die naar God lei­den”. Bo­ven­dien ty­peert ze zich­zelf als een ‘nieuws­gie­rig meis­je’ dat een ex­pe­ri­ment be­paald niet schuwt. Van Ala­nis ver­schijnt 31 ju­li het nieu­we al­bum

jaar na

acht

aan

Ze om­schrijft de plaat, waar­van in­mid­dels het voor­proef­je Ne­me­sis is ver­sche­nen, als ‘ui­terst per­soon­lijk’. Mo­ris­set­te zingt over on­der meer haar de­pres­sies, ang­sten, ver­sla­vin­gen en sla­pe­loos­heid.

Hand in my poc­ket Sto­ne. Such Pret­ty Forks in the Road, Havoc and bright lights. Iro­nic, Thank U, Rol­ling Te­le­graaf/Foto:The Fix) (De

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.