“Ik wist niet wat…”

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO ­ Ma­ren­go P ver­tel­de gisteren dat hij we­gens om­stan­dig­he­den een wo­ning was bin­nen­ge­dron­gen. Daar­bij werd hij bij be­trap­ping be­scho­ten en aan­ge­hou­den. “Ik wist niet wat er op dat mo­ment met mij aan de hand was.”

Ma­ren­go P ver­klaar­de dat hij pas­ge­bo­ren ba­by’s had en dat zijn vrouw klaag­de. Hij be­ken­de dat hij een te­le­foon en een te­le­vi­sie heeft weg­ge­no­men. Vol­gens hem stond het pand open. De be­na­deel­de ver­klaar­de dat hij sliep toen de deur werd open­ge­trapt. De dief­stal heeft op klaar­lich­te dag plaats­ge­von­den. Ma­ren­go P, die in 2014 werd ver­oor­deeld tot vijf jaar cel­straf, plaatste de ge­sto­len spul­len in zijn au­to en wil­de weg­rij­den. De ei­ge­naar heeft toen scho­ten gelost waar­bij hij werd ge­raakt. De po­li­tie heeft bij aan­komst twee scho­ten op de ver­dach­te gelost, om­dat de man geen ge­volg gaf aan haar stop­te­ken. Ma­ren­go P vindt dat het niet klopt dat hij pro­beer­de te ont­ko­men aan zijn aan­hou­ding. Hij be­weer­de reeds om­sin­geld te zijn toen hij werd be­scho­ten.

Ad­vo­caat Ha­rold Belfor stel­de de vraag of het nood­za­ke­lijk was vuur­wa­pen­ge­weld te ge­brui­ken. Rech­ter Mau­reen Daya­la wil daar­om een po­li­tie­man ho­ren. Op 28 ju­li wordt de be­han­de­ling van de­ze zaak voort­ge­zet. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.