Papoe ver­gist zich kin­de­ren te heb­ben met vrouw

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO ­ Mo­ha­med H ali­as Papoe dacht twee kin­de­ren met een vrouw te heb­ben. Hij gaf gisteren ter te­recht­zit­ting te ken­nen dat hij zich heeft ver­gist. Hij wordt ver­dacht in de pe­ri­o­de 8 tot 12 fe­bru­a­ri in Wa­ni­ca in­breuk te heb­ben ge­maakt op de le­vens­sfeer van de vrouw.

De vrouw ver­klaart dat zij nooit een kind heeft ge­had. Mo­ha­med H is drie keer thuis bij de vrouw ge­weest. Hij ging de eer­ste keer bij haar, maar zij was toen niet thuis. De vol­gen­de dag ging hij weer naar haar wo­ning. De ver­dach­te zegt dat hij dacht kin­de­ren met de vrouw te heb­ben, maar zij gaf aan dat het niet klopt. Hij liet zijn fiets en geld voor haar ach­ter. Mo­ha­med H, die ju­ri­di­sche bij­stand krijgt van raads­man Ha­rold Belfor, be­weert een zie­ke man te zijn; hij is maag­pa­ti­ënt. Bij een aan­rij­ding eer­der liep hij een her­sen­schud­ding op. Vol­gens hem was hij in de war. Rech­ter Mau­reen Daya­la en of­fi­cier van jus­ti­tie Shan­ta Ma­ha­dew merk­ten op dat de ver­dach­te met een nieu­we ver­kla­ring komt dat hij zich heeft ver­gist. Zij zeg­gen dat de vrouw ang­stig is van het ge­drag van de ver­dach­te. “Ik zal nooit meer daar gaan.

Ik heb een ver­gis­sing ge­maakt”, zei de ver­dach­te. In een eer­de­re ver­kla­ring gaf Mo­ha­med H aan dat hij dacht dat God de vrouw voor hem had ge­stuurd. Van hem is een psy­cho­lo­gisch rap­port op­ge­vraagd. Op 17 au­gus­tus wordt de be­han­de­ling van de­ze zaak voort­ge­zet. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.