Frans­man krijgt drie jaar cel­straf

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO ­ Rech­ter Mau­reen Daya­la heeft Frans­man Sa­vra­ne T gisteren ver­oor­deeld tot drie jaar cel­straf en een boe­te van SRD 6.000, sub­si­di­air zes maan­den hech­te­nis voor het uit­voe­ren van 7.120 gram co­ca­ï­ne. De in be­slag ge­no­men drugs zijn ont­trok­ken aan het ver­keer.

Daya­la neemt mee dat de man bij de po­li­tie ver­klaar­de dat het ver­bo­den spul in zijn reis­ba­ga­ge is aan­ge­trof­fen. Hij moest de drugs smok­ke­len voor een an­der naar de Ba­ha­mas, waar­voor hij USD 4500 zou ont­van­gen. Zijn ver­de­di­ging vroeg de rech­ter niet mee te gaan met het straf­voor­stel, om­dat niet ex­pli­ciet is aan­ge­ge­ven in de dag­vaar­ding waar naar­toe de ver­dach­te de drugs zou uit­voe­ren. Zij vroeg het Open­baar Mi­nis­te­rie nie­t­ont­van­ke­lijk te ver­kla­ren en de dag­vaar­ding nie­tig te ver­kla­ren.

Daya­la zegt dat de dag­vaar­ding naar rech­ter­lij­ke in­ter­pre­ta­tie vol­doet aan de ei­sen van dui­de­lijk­heid, vol­doen­de fei­te­lijk­heid heeft en geen in­ner­lij­ke te­gen­strij­dig­heid ver­toont. Vol­gens haar heeft de man zelf aan­ge­ge­ven dat hij eer­der be­trok­ken is ge­weest bij straf­ba­re fei­ten.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.