Gou­den brui­loft voor echt­paar Wi­ro­wid­jo­jo-Pa­koeh

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - Le­gi­man Wi­ro­wid­jo­jo en Le­gijem Pa­koeh heb­ben gisteren het feit dat zij vijf­tig jaar zijn ge­trouwd, her­dacht. Dit is een mijl­paal voor het echt­paar en de fa­mi­lie. De ech­te­lie­den zijn chris­ten en zijn lid van de ge­meen­te Di­an.

Wi­ro­wid­jo­jo heeft tot aan zijn pen­si­o­ne­ring ge­werkt op de tech­ni­sche af­de­ling van het Mi­nis­te­rie van Jus­ti­tie en Po­li­tie. Hij was lid van de voet­bal­ver­e­ni­ging

Spie­rings­hoek. Als heeft hij hen­ge­len.

hob­by

Zijn echt­ge­no­te Le­gijem Pa­koeh heeft even­eens hen­ge­len als hob­by. Zij is huis­vrouw. Het echt­paar heeft vier zo­nen en twee doch­ters ge­kre­gen, van wie een zoon hun is voor­ge­gaan. Di­s­tricts­se­cre­ta­ris Mar­vin Adi­gee bracht de fe­li­ci­ta­ties na­mens pre­si­dent De­si Bou­ter­se en first la­dy Ingrid Wal­dring-Bou­ter­se over aan het echt­paar. Zij kre­gen een bloem­stuk en een ge­slo­ten en­ve­lop­pe.

Le­gi­man Wi­ro­wid­jo­jo en Le­gijem Pa­koeh heb­ben gisteren hun gou­den hu­we­lijk her­dacht.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.