Aan­tal co­ron­a­pa­ti­ën­ten op ic stijgt

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

ROT­TER­DAM - Op de in­ten­si­ve ca­res lig­gen 23 men­sen met het co­ro­na­vi­rus. Dat zijn er vijf meer dan tij­dens het week­ein­de, maar dat is “geen re­den tot zorg”, zegt Ernst Kui­pers, voor­zit­ter van het Lan­de­lijk Net­werk Acu­te Zorg. Vol­gens hem blijft het aan­tal men­sen dat op een in­ten­si­ve ca­re moet wor­den op­ge­no­men “erg laag”.

Op za­ter­dag en zon­dag tel­den de in­ten­si­ve­c­are­af­de­lin­gen acht­tien co­ron­a­pa­ti­ën­ten. Dat was het laag­ste aan­tal in maan­den.

Op de ver­pleeg­af­de­lin­gen lig­gen 81 men­sen met het co­ro­na­vi­rus. Dat zijn er iets min­der dan op zon­dag en iets meer dan op za­ter­dag. In to­taal be­han­de­len de zie­ken­hui­zen nu 104 co­ron­a­pa­ti­ën­ten. Dit aan­tal was af­ge­lo­pen za­ter­dag voor het eerst ge­daald tot on­der de hon­derd. De in­ten­si­ve ca­res be­han­de­len 538 men­sen met an­de­re aan­doe­nin­gen. In to­taal lig­gen 561 men­sen op een ic in Ne­der­land. Dat aan­tal schom­melt al we­ken­lang rond de 600.

(De Te­le­graaf)

Ver­pleeg­kun­di­gen be­zig met een co­ron­a­pa­ti­ënt. (Fo­to: De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.