Bo­ze boe­ren zor­gen met trek­kers voor 10 ki­lo­me­ter fi­le op A2

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

WAARDENBUR­G Tien­tal­len ac­tie­voe­ren­de boe­ren op trek­kers heb­ben gisteren tij­dens de avond­spits voor veel ver­tra­ging ge­zorgd op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tus­sen Beesd en Zalt­bom­mel stond rond 18.00 uur een fi­le van 11 ki­lo­me­ter, meldt de ANWB.

Rond 18.30 uur keer­den de boe­ren vol­gens de ANWB om bij Zalt­bom­mel en re­den de trek­kers over de A2 weer te­rug rich­ting Utrecht. Dit zorg­de voor ruim een half uur ver­tra­ging en 6 ki­lo­me­ter fi­le. Het is de vijf­de avond op rij dat agra­ri­ërs in Ne­der­land de weg op­gaan om te pro­tes­te­ren. De boe­ren zijn boos op de nieu­we vee­voer­maat­re­gel van mi­nis­ter Ca­rola Schou­ten van Land­bouw, Na­tuur en Voed­sel­kwa­li­teit.

De boe­ren to­gen de af­ge­lo­pen da­gen on­der meer met trek­kers naar dis­tri­bu­tie­cen­tra van su­per­mark­ten in Dren­the, Gro­nin­gen en Gel­der­land. Ook blok­keer­den zij op meer­de­re plek­ken we­gen, waar­on­der de A32 en A7 bij Heerenveen en toe­gangs­we­gen naar Eindhoven Air­port. De ac­ties be­gon­nen don­der­dag­avond toen boe­ren met trek­kers naar het Bin­nen­hof in Den Haag re­den voor een spon­taan pro­test.

(NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.