Op­nieuw ex­plo­sie bij huis aan Vrij­heid­s­laan in Haar­lem

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/RUBRIEK -

HAAR­LEM - Bij een huis aan de Vrij­heid­s­laan, waar in mei een 48-ja­ri­ge vrouw zwaar­ge­wond raak­te, is op­nieuw een ex­plo­sie ge­weest. Gis­ter­mor­gen rond 08.00 uur ex­plo­deer­de er iets in de om­ge­ving van de wo­ning waar zich eer­der al meer­de­re in­ci­den­ten heb­ben voor­ge­daan. Bij de ex­plo­sie van gis­ter­och­tend raak­te nie­mand ge­wond, meldt het Haar­lems Dag­blad. De po­li­tie is met meer­de­re een­he­den aan­we­zig en doet on­der­zoek. Om­wo­nen­den wordt via Bur­ger­net ge­vraagd uit te kij­ken naar een man in een don­ker­kleu­rig trai­nings­pak. Vol­gens een woord­voer­der van de po­li­tie gaat het mo­ge­lijk om vuur­werk.

Eind mei raak­te in de­zelf­de straat een vrouw zwaar­ge­wond, door­dat zij werd ge­raakt door een vuur­werk­bom die door haar brie­ven­bus was ge­gooid. De ex­plo­sie in mei zou­den in ver­band wor­den ge­bracht met ri­va­li­se­ren­de jeugd­ben­des. De ge­won­de vrouw zou de moe­der van een van de jon­gens zijn, zo meld­de NH Nieuws.

Vol­gens bu­ren die NH Nieuws eer­der sprak, zou­den twee groe­pen jon­ge­ren al tij­den­lang el­kaar thuis ter­ro­ri­se­ren. Ste­nen wor­den door de ra­men ge­gooid, vuur­werk op hui­zen ge­bon­den.

“De­ze jon­gens heb­ben geen ge­we­ten”, ver­tel­de een buur­vrouw des­tijds. “Over en weer wor­den er din­gen ver­nield en bom­men ge­plaatst. En nu pak­ken ze dus el­kaars moe­der. Straks over­komt één van on­ze kin­de­ren iets.” De po­li­tie hield voor de ex­plo­sie in mei een 23-ja­ri­ge Haar­lem­mer aan.

De po­li­tie houdt er in het on­der­zoek naar de ex­plo­sie van gis­ter­och­tend re­ke­ning mee dat er een ver­band is met de eer­de­re in­ci­den­ten.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.