So­fi­a­ne Feg­hou­li zorgt voor bloed­stol­len­de ti­tel­ra­ce

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Istan­bul Ba­s­ak­sehir en Trab­zon­spor zijn met nog vier speel­ron­des voor de boeg de laat­ste twee over­ge­ble­ven kans­heb­bers in de Turk­se ti­tel­ra­ce. Ba­s­ak­sehir won za­ter­dag­avond al met 0-2 bij An­ta­ly­as­por en Trab­zon­spor ze­ge­vier­de met 1-3 op be­zoek bij Ga­la­ta­sa­ray. Ba­s­ak­sehir is kop­lo­per met 63 pun­ten uit 30 speel­ron­des en heeft 2 pun­ten meer dan Trab­zon­spor.

Het sleu­tel­mo­ment in de wed­strijd vol­trok zich van­avond in de 32ste mi­nuut. Ma­nu­el da Costa zet­te op de helft van Trab­zon­spor een har­de tac­kle van ach­ter in op So­fi­a­ne Feg­hou­li, waar­na de Al­ge­rijn­se aan­val­ler van Ga­la­ta­sa­ray een na­trap­pen­de be­we­ging maak­te. Ar­bi­ter Cü­neyt Ca­kir nam het na­trap­pen zelf niet waar, maar be­sloot Feg­hou­li na raad­ple­ging van de vi­deo­scheids­rech­ter (VAR) als­nog met een di­rec­te ro­de kaart van het veld te stu­ren.

Ga­la­ta­sa­ray kwam zo al re­la­tief vroeg met tien man te staan en raak­te de con­tro­le over de wed­strijd gaan­de­weg vol­le­dig kwijt. Trab­zon­spor ging met meer ver­trou­wen spe­len en wist nog in de eer­ste helft een gaat­je te slaan. Alexan­der Sör­loth kroop bij een la­ge voor­zet van Ca­leb Eku­ban in het straf­schop­ge­bied voor di­rec­te te­gen­stan­der Ry­an Donk, waar­na de Noor­se spits van Trab­zon­spor een schot op doel wist af te los­sen. Sör­loth werd na zijn uit­haal nog ech­ter ge­tou­cheerd door Donk, waar­na Ca­kir, op­nieuw na raad­ple­ging van de VAR, een straf­schop toe­ken­de aan de be­zoe­kers. Jo­sé So­sa ont­ferm­de zich over het bui­ten­kans­je en schoot Trab­zon­spor van­af elf me­ter over­tui­gend op voor­sprong: 0-1.

Trab­zon­spor bleef on­der­tus­sen rus­tig door­voet­bal­len en wist twin­tig mi­nu­ten voor tijd op 0-2 te ko­men. Jo­sé So­sa bracht de bal van­af de rech­ter­flank hoog in de zes­tien, waar Filip No­vak bo­ven Jes­se Sekidi­ka uit­steeg en met het hoofd scoor­de. De ploeg van Hü­seyin Cim­sir speel­de daar­na een ge­won­nen wed­strijd en stuur­de de thuis­ploeg van het kast­je naar de muur. Trab­zon­spor ste­ven­de af op een pro­bleem­lo­ze slot­fa­se, maar in de bles­su­re­tijd werd het toch nog even span­nend. Hü­seyin Türk­men vloer­de Tay­lan An­ta­ly­a­li in de zes­tien, waar­na Ser­ri in de 93e mi­nuut van­af de straf­schop­stip voor de aan­slui­tings­tref­fer te­ken­de. Ga­la­ta­sa­ray mocht daar­door nog even ho­pen op een ge­lijk­spel, maar Trab­zon­spor hield het hoofd koel en liep in de 95ste mi­nuut via Sör­loth als­nog uit naar een 1-3 ze­ge.

(VP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.