Griez­mann steelt de show bij Bar­ça met won­der­scho­ne stift

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Bar­cel­o­na heeft zon­dag­avond een zeer wel­ko­me over­win­ning ge­boekt in La Li­ga. Uit­ge­re­kend Antoine Griez­mann eis­te een hoofd­rol op te­gen Vil­lar­re­al met een schit­te­rend doel­punt: 4-1.

Griez­mann leek de laat­ste we­ken de Kop van Jut. De Frans­man, die voor 120 mil­joen eu­ro werd over­ge­no­men van At­lé­ti­co, was in­eens niet ge­schikt meer om in te val­len te­gen zijn ou­de club. Te­gen Vil­lar­re­al be­gon hij na twee re­ser­ve­beur­ten wél weer in de ba­sis en die be­slis­sing van Qui­que Se­tién pak­te ge­wel­dig uit. In de der­de mi­nuut leek Griez­mann de sco­re al te ope­nen na een vloei­en­de aan­val via Sergi Ro­ber­to die de ge­bles­seer­de Fren­kie de Jong ver­ving - en Jor­di Al­ba. Uit­ein­de­lijk bleek het een ei­gen doel­punt van Pau Tor­res: 0-1. Tien mi­nu­ten la­ter trok Gerard Moreno de stand al­weer ge­lijk uit een snel­le coun­ter, maar veel ver­der kwam de thuis­ploeg niet. Vil­lar­re­al ver­keer­de de laat­ste we­ken in uit­ste­ken­de vorm, maar was zon­dag een maatje te klein voor Bar­cel­o­na. De Ca­ta­la­nen speel­den ver­ras­send fri­vool en na­men via een schit­te­ren­de goal van Luis Suárez al snel weer de lei­ding. Op aan­ge­ven van Mes­si krul­de de Urugu­ayaan de bal fraai in de ver­re bo­ven­hoek: 1-2. Op slag van rust volg­de het hoog­te­punt van de avond. Op­nieuw was Mes­si de aan­ge­ver, hij be­dien­de Griez­mann met een slim hak­je, maar wat de Frans­man ver­vol­gens deed was nóg mooi­er: hij stift­te de bal van­af de rand van het zes­tien­me­ter­ge­bied met veel ge­voel over Ser­gio Asen­jo heen: 1-3.

De vreug­de en op­luch­ting was ver­vol­gens van zijn ge­zicht af te le­zen, de pe­per­du­re aan­val­ler stond im­mers al ne­gen wed­strij­den droog in La Li­ga. In Span­je werd er veel ge­schre­ven over een moei­za­me re­la­tie tus­sen Mes­si en Griez­mann, maar de knuf­fel na diens prach­ti­ge doel­punt was veel­zeg­gend. Mes­si leek in de twee­de helft het slot­ak­koord te ver­zor­gen, maar na in­men­ging van de VAR werd zijn doel­punt af­ge­keurd. In plaats daar­van maak­te in­val­ler An­su Fa­ti in de slot­fa­se nog de 1-4. In de ex­tra tijd schoot Mes­si ook nog een vrije trap te­gen de lat. Vil­lar­re­al kwam zo met 1-4 nog goed weg in wat voor Bar­cel­o­na de bes­te wed­strijd sinds de co­ro­nastop was. (VP)

Antoine Griez­mann van Bar­cel­o­na pro­beert met een hak­bal de doel­man te ver­slaan. (Fo­to: ESPN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.