Ul­tie­me knal van af­stand breekt Man Ci­ty

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Sout­hamp­ton heeft voor een ver­ras­sing ge­zorgd door no­ta be­ne op ei­gen veld Man­ches­ter Ci­ty op een ne­der­laag te trak­te­ren: 0-1. Man­ches­ter Ci­ty heeft moei­te zich te fo­cus­sen op de Pre­mier Le­a­gue, er­ken­de ma­na­ger Pep Gu­ar­di­o­la. Met de be­slis­te strijd om de En­gel­se ti­tel was de blik ge­richt op de prij­zen die nog wel te win­nen zijn; de FA Cup en de Cham­pi­ons Le­a­gue.

Te­gen Sout­hamp­ton voel­den The Ci­ti­zens zich ge­dwon­gen ex­tra in­span­nin­gen te le­ve­ren na een zeer op­val­lend doel­punt van Che Adams. Na knul­lig bal­ver­lies van Oleks­an­dr Zin­chen­ko schoot de aan­val­ler de bal van ruim 35 me­ter over de ver voor zijn doel staan­de goa­lie Eder­son heen; 1-0. Het was een pri­meur voor Adams, die in zijn 25ste du­el in de Pre­mier Le­a­gue zijn eer­ste tref­fer maak­te op het hoog­ste ni­veau in En­ge­land. Ge­dwon­gen door de ach­ter­stand voer­de Man Ci­ty de druk op het doel van Sout­hamp­ton op. Met kunst- en vlieg­werk hiel­den The Saints en in het bij­zon­der goa­lie Alex McCart­hy het doel schoon.

Gu­ar­di­o­la acht­te het zelfs nood­za­ke­lijk om de rust ge­gun­de Ke­vin De Bruy­ne bin­nen de lij­nen te bren­gen om het drei­gen­de on­heil te voor­ko­men. Het mocht niet ba­ten.

The Ci­ti­zens ble­ven on­danks al­le po­gin­gen im­pro­duc­tief op St. Ma­ry’s, waar Eder­son met twee knap­pe red­din­gen in de twee­de helft voor­kwam dat er meer scha­de werd op­ge­lo­pen. Het re­sul­taat - de der­de uit­ne­der­laag op rij voor Ci­ty - was ex­tra op­mer­ke­lijk om­dat Sout­hamp­ton dit sei­zoen tot van­daag in de Pre­mier Le­a­gue de min­ste pun­ten had ver­za­meld op ei­gen veld. De voor­gaan­de zes­tien wed­strij­den in St. Ma­ry’s le­ver­de het scha­me­le aan­tal van veer­tien pun­ten. Dank­zij de ze­ge op Ci­ty heb­ben The Saints de laat­ste plaats wat dit be­treft over­ge­daan aan Nor­wich Ci­ty.

(VI)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.