De Gea weer on­der vuur

Times of Suriname - - SPORT - Da­vid de Gea blun­der­de in de wed­strijd te­gen Bour­ne­mouth, waar­door Man­ches­ter Uni­ted op een 1-0 ach­ter­stand kwam. De Gea krijgt nu kri­tiek van ana­list Rio Fer­di­nand. (Fo­to: AD)

VOET­BAL - Na de over­tui­gen­de 5-2 over­win­ning te­gen Bour­ne­mouth sluipt Man­ches­ter Uni­ted op­nieuw de top vijf bin­nen van de Pre­mier Le­a­gue. The Man­cu­nians kwa­men wel op een 0-1 ach­ter­stand door een fout van doel­man Da­vid de Gea.

En die fout werd niet goed ont­haald door Rio Fer­di­nand, mo­men­teel ana­list maar ook boeg­beeld van Man Utd. “Ze wa­ren erg slecht ge­start”, ver­klaar­de Fer­di­nand op BT

Sport. “Er wa­ren over­al fou­ten ge­maakt en er wer­den ver­keer­de be­slis­sing ge­no­men. Maar ik denk voor­al dat de Gea be­ter had moe­ten ac­te­ren bij zijn eer­ste paal. Dat was één van de ha­te­lijk­ste din­gen toen ik nog voet­bal­de. Ik had mijn doel­man een pak voor zijn broek ge­ge­ven als hij een doel­punt weg­gaf aan de eer­ste paal.”

Vol­gens kee­pers­trai­ner Eric Stee­le is het tijd voor een wis­sel van de wacht in het doel van Man Utd. Stee­le haal­de

Dean Hen­der­son bin­nen bij de club op 14-ja­ri­ge leef­tijd. Mo­men­teel wordt Hen­der­son uit­ge­leend aan Shef­field Uni­ted, waar hij aan­toont dat hij klaar is voor het gro­te werk. “Ik zou hem graag zien spe­len bij Uni­ted”, ci­teer­de The Mir­ror. “Maar er is een groot ver­schil tus­sen spe­len in de Cham­pi­ons­hip en Pre­mier Le­a­gue met Shef­field Uni­ted. Man Utd heeft al­tijd nood aan uit­da­gin­gen en ik denk dat die vol­gend sei­zoen van Dean Hen­der­son kan ko­men.” (VN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.