Weg­horst in beeld bij Ar­sen­al

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Wout Weg­horst bij Ar­sen­al: An­dries Jon­ker ziet het wel zit­ten. De­ze week werd de boom­lan­ge spits van VfL Wolfs­burg gel­inkt aan een droom­trans­fer naar Noord-Lon­den.

Het Duit­se BILD pak­te maan­dag­avond uit met het nieuws dat Ar­sen­al in­te­res­se heeft in Weg­horst. De hoofd­rol­spe­ler, die 35 mil­joen eu­ro zou moe­ten kos­ten, heeft wel oren naar een Pre­mier Le­a­guemo­ve. Jon­ker vindt het ook geen gek­ke ge­dach­te. “Weg­horst bij Ar­sen­al: ik kan het me goed voor­stel­len”, re­a­geert Jon­ker, die een ver­le­den heeft bij zo­wel Wolfs­burg als Ar­sen­al, in ge­sprek met BILD. “Hij kan de club ver­der hel­pen als har­de wer­ker en doel­pun­ten­ma­ker. Ik vind het wel een match.” Een transfer naar Ar­sen­al zou ook de kan­sen van Weg­horst bij het Ne­der­lands elf­tal goed doen, stelt Jon­ker. “Het is een gro­te club. Bij zo’n club tel je mee. Daar­mee kan hij ook zijn sta­tus bij Oran­je ver­gro­ten.”

Dat Weg­horst nog niet ver­der kwam dan vier in­ter­lands, be­grijpt Jon­ker ech­ter ook. “Bonds­coach Ro­nald Koe­man heeft een suc­ces­vol sys­teem ge­von­den, dus er is geen re­den om wat te ver­an­de­ren. Daar­om heeft Weg­horst het nu moei­lijk bij Oran­je.”

De trai­ner van Tel­star heeft een zwak voor de spits uit Bor­ne. “Hij wordt nog steeds on­der­schat, om­dat hem wordt ver­we­ten voet­bal­lend niet de bes­te te zijn. Maar hij ver­zet veel werk voor zijn ploeg. En hij maakt doel­pun­ten.”

(VP)

Wout Weg­horst pres­teert dit sei­zoen uit­ste­kend bij VfL Wolfs­burg en de spits staat nu in beeld bij Ar­sen­al. (Fo­to: AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.