Plei­dooi voor Le­wan­dow­ski als Bal­lon d’Or-win­naar

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Bay­ern Mün­chen-trai­ner Han­si Flick vindt dat Robert Le­wan­dow­ski aan­spraak maakt op de Bal­lon d’Or. De Pool­se spits was za­ter­dag met twee doel­pun­ten weer van gro­te waar­de voor Der Re­kord­meis­ter in de fi­na­le van de DFB-Po­kal te­gen Bay­er Le­ver­ku­sen. Le­wan­dow­ski scoor­de dit sei­zoen 34 keer in de Bun­de­s­li­ga en trof zes keer doel in het Duit­se be­ker­toer­nooi. In de Cham­pi­ons Le­a­gue staat de tel­ler voor­lo­pig op elf. “51 doel­pun­ten, dat is iets heel bij­zon­ders”, re­a­geert Flick. “Zijn eer­ste te­gen Le­ver­ku­sen, on­ze der­de goal, was ook weer heel spe­ci­aal. De ma­nier waar­op hij de bal con­tro­leert en met­een voor het doel gaat…” “Na­tuur­lijk, hij had daar ook wat geluk”, ver­volgt Flick, die doelt op de fout van

Le­ver­ku­sen-doel­man Lukás Hrá­dec­ky. “Maar dit is wel wat hem on­der­scheidt: hij pro­beert het ge­woon met­een. Robert heeft ont­zet­tend veel ver­trou­wen in zijn ei­gen kwa­li­tei­ten.”

Vol­gens de coach van Bay­ern ver­dient de 31-ja­ri­ge scherp­schut­ter de prijs voor bes­te spe­ler ter we­reld. “Als ik nu naar zijn hoe­veel­heid doel­pun­ten kijk en zie dat hij 34 keer heeft ge­scoord in de

Bun­de­s­li­ga, dan denk ik se­ri­eus dat een spe­ler uit on­ze com­pe­ti­tie dit jaar de Bal­lon d’Or kan win­nen. Waar­om niet? Hij heeft de ba­sis er­voor ge­legd. Ik wens hem veel suc­ces.”

Le­wan­dow­ski ein­dig­de tij­dens de laat­ste Gou­den Bal­ver­kie­zing nog als acht­ste. Li­o­nel Mes­si ging met de prijs aan de haal. (VP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.