Ra­ki­tic keert te­rug naar Se­vil­la

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ivan Ra­ki­tic keert de­ze zo­mer mo­ge­lijk te­rug naar Se­vil­la. FC

Bar­cel­o­na en de club uit An­dal­us­ië zou­den al in ge­sprek zijn over de Kro­a­ti­sche mid­den­vel­der. De vi­ce­we­reld­kam­pi­oen wordt al een hele tijd gel­inkt aan een ver­trek bij de hui­di­ge num­mer twee in de Pri­me­ra Di­vi­si­on. Ra­ki­tic komt dit sei­zoen re­la­tief wei­nig aan spe­len toe in Camp Nou en mag daar­om uit­kij­ken naar een nieu­we club. Ook At­lé­ti­co Ma­drid is ge­ïn­te­res­seerd, maar SPORT stelt nu dat er al con­cre­te ont­wik­ke­lin­gen zijn rond Se­vil­la. De 32-ja­ri­ge mid­den­vel­der heeft nog een éé­n­ja­rig con­tract.

FC Bar­cel­o­na wil mee­wer­ken aan een transfer voor Ra­ki­tic, maar Se­vil­la zou niet de hoofd­prijs wil­len be­ta­len. Om die re­den zou­den de Ca­ta­la­nen de vraag­prijs naar twin­tig mil­joen eu­ro heb­ben te­rug­ge­bracht. Ra­ki­tic kan een for­se te­ken­bo­nus in­cas­se­ren door een te­rug­keer te ac­cep­te­ren. (VN)

Ivan Ra­ki­tic keert in de zo­mer te­rug naar Se­vil­la. (Fo­to: AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.