Félix met bles­su­re aan de kant bij At­lé­ti­co

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - At­lé­ti­co Ma­drid neemt het dins­dag zon­der aan­val­ler João Félix op te­gen Cel­ta. De 20-ja­ri­ge Por­tu­gees heeft last van botoe­deem in een van zijn en­kels, meldt de club uit Ma­drid maan­dag. On­dui­de­lijk is hoe­lang Félix aan de kant staat. Félix werd vrij­dag in het met 3-0 ge­won­nen du­el met Mal­lor­ca in de 55e mi­nuut ge­wis­seld. Drie da­gen eer­der was hij in­val­ler te­gen FC Bar­cel­o­na (2-2). De Por­tu­gees werd vo­rig jaar over­ge­no­men van Ben­fi­ca en is de duur­ste aan­koop uit de ge­schie­de­nis van At­lé­ti­co. Hij speel­de dit sei­zoen tot dus­ver­re 26 com­pe­ti­tie­wed­strij­den, waar­in hij zes keer scoor­de.

At­lé­ti­co is der­de in La Li­ga, zon­der zicht op de ti­tel, maar wel re­de­lijk ze­ker van deel­na­me aan de Cham­pi­ons Le­a­gue van vol­gend sei­zoen. In de edi­tie van dit sei­zoen komt het in au­gus­tus uit in de kwart­fi­na­les. Na de pau­ze door de co­rona­cri­sis gaat het ver­der in toer­nooi­vorm. (AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.