Wiel­ren­ner komt om het le­ven bij oe­fen­koers

Times of Suriname - - SPORT -

WIEL­REN­NEN - Niels De Vriendt, een 20-ja­ri­ge be­lof­te­ren­ner uit Bel­gië, is za­ter­dag­mid­dag over­le­den aan de ge­vol­gen van een zwa­re val­par­tij.

De Vriendt kreeg na zijn val­par­tij in een oe­fen­koers in het Oost-Vlaam­se Wor­te­gemPe­te­gem een hart­aan­val, en werd mi­nu­ten­lang ge­re­a­ni­meerd. Maar dat mocht niet ba­ten. De Vriendt over­leed in het zie­ken­huis in Ou­den­aar­de. De koers, met on­der an­de­ren na­ti­o­naal kam­pi­oen Tim Mer­lier aan de start, was al in de eer­ste ron­de de­fi­ni­tief stil­ge­legd. Na­ti­o­naal kam­pi­oen en thuis­ren­ner Mer­lier re­a­geer­de nog voor­dat de dood van De Vriendt werd vast­ge­steld aan­ge­sla­gen, en ook Sep Van­mar­c­ke had het dui­de­lijk las­tig. „Als ie­mand vecht voor zijn le­ven, dan komt koer­sen niet op de eer­ste plaats”, al­dus Van­mar­c­ke. De koers in Wor­te­gemPe­te­gem werd ge­or­ga­ni­seerd door Hei­di D’Hulst, moe­der van Mer­lier. De ren­ner had daar zelf om ge­vraagd, toen Cy­cling Vlaan­de­ren een op­roep deed om in ju­li oe­fen­koer­sen te or­ga­ni­se­ren. Zon­dag wordt in Rot­se­laar de Gro­te Prijs Ver­marc ge­or­ga­ni­seerd, de eer­ste prof­koers na de co­ro­na­break.

Op vrij­dag werd de 19-ja­ri­ge Ita­li­aan Ni­co­las Chi­o­la met ern­sti­ge ver­won­din­gen aan het hoofd op­ge­no­men op de in­ten­si­ve ca­re van het zie­ken­huis van Pes­ca­ra. Chi­o­la raak­te vrij­dag­och­tend be­trok­ken bij een on­ge­val: hij werd op trai­ning aan­ge­re­den door een per­so­nen­wa­gen.

Chi­o­la kwam door het on­ge­luk met zijn hoofd zwaar op het as­falt te­recht. De on­for­tuin­lij­ke ren­ner werd met­een na het on­ge­val met spoed naar het zie­ken­huis af­ge­voerd. Daar kwam een ern­stig hoofd­let­sel aan het licht. De jon­ge Ita­li­aan rijdt mo­men­teel voor de U23-ploeg Sti­pa di Sant’Egidio al­la Vi­bra­ta. Chi­o­la kwam vo­rig jaar nog uit voor een ju­ni­o­ren­ploeg van Vi­ni Fan­ti­ni. Ita­li­aan­se me­dia mel­den dat Chi­o­la mo­men­teel in kri­tie­ke toe­stand op de in­ten­si­ve ca­re ligt. De po­li­tie van Chie­ti is een on­der­zoek ge­start naar het on­ge­luk. De be­stuur­der van de per­so­nen­wa­gen raak­te licht­ge­wond. (De Te­le­graaf)

João Félix staat voor­lo­pig aan de kant bij At­lé­ti­co Ma­drid van­we­ge een en­kel­bles­su­re. (Fo­to: AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.