Ga­ry Bar­low schrijft mu­si­cal tij­dens lock­down

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ga­ry Bar­low heeft zijn tijd tij­dens de lock­down goed be­steed. De zan­ger is in de pen ge­klom­men om een mu­si­cal te schrij­ven. Ter­wijl de film Gre­a­test Days, ge­ba­seerd op de Ta­ke That­mu­si­cal The Band, nog in de maak is, is Ga­ry Bar­low al­weer druk be­zig met een nieuw pro­ject. De zan­ger, die eer­der mee­schreef aan Ca­len­dar Girls The Mu­si­cal, hoopt zijn nieu­we pro­duc­tie in 2022 in de the­a­ters te heb­ben.

“Ik heb de laat­ste tijd heel veel ge­schre­ven. Ik kan er al­leen niet al te veel over zeg­gen, om­dat som­mi­ge mu­ziek voor films is waar­voor ik con­trac­ten heb ge­te­kend waar­in staat dat ik er niet over mag pra­ten”, zei hij aan Dai­ly Star.

“Er is ook een nieu­we show waar­op ik heel lang heb ge­wacht om die te kun­nen schrij­ven. Ik ben van plan om die in 2022 op het po­di­um te heb­ben. Ik moet eerst wat nieu­we vaar­dig­he­den le­ren.”

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.