El­ton Jo­hn ge­ëerd met spe­ci­a­le munt

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

De Brit­se zan­ger El­ton Jo­hn krijgt in zijn ge­boor­te­land een her­den­kings­munt. Het ont­werp is goed­ge­keurd door Sir El­ton zelf. Hij is, na Qu­een eer­der dit jaar, de twee­de Brit­se ar­tiest ooit die een of­fi­ci­ë­le munt krijgt.

Het ont­werp is ge­ba­seerd op het I’m Still Stan­ding­tijd­perk van El­ton Jo­hn. Op de munt zijn on­der meer een ex­cen­trie­ke bril, hoed en strik af­ge­beeld die recht­streeks uit de vi­deo­clip van de klas­sie­ker uit de ja­ren 80 lij­ken te ko­men.

Naast I’m Still Stan­ding heeft El­ton Jo­hn ve­le hits ge­scoord. In to­taal ver­kocht hij meer dan 300 mil­joen pla­ten en is daar­mee een van de best­ver­ko­pen­de ar­ties­ten al­ler tij­den. Het Brit­se po­picoon won ook ve­le prij­zen, waar­on­der vijf Gram­my’s en twee Os­cars.

Ver­za­me­laars en fans kun­nen de munt van­af maan­dag aan­schaf­fen.

(De Te­le­graafFo­to:Me­tro)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.