On­li­ne

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

een ver­volg. Na een ro­man­ti­sche zo­mer ver­trekt No­ah naar Har­vard, ter­wijl El­le te­rug­gaat naar de mid­del­ba­re school om haar laat­ste jaar af te ma­ken. Ter­wijl El­le haar toe­komst plant komt haar vriend­schap met Lee (Joel Court­ney) in ge­vaar en ook hun nieu­we cha­ris­ma­ti­sche en knap­pe klas­ge­noot Mar­co (Tay­lor Zak­har Pe­rez) zorgt voor flink wat op­schud­ding in haar le­ven...

The Kis­sing Booth 2 is van­af 24 ju­li te zien bij Net­flix. (RTL Bou­le­vard)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.