De­tail­han­del eu­ro­zo­ne laat her­stel zien

Times of Suriname - - ECONOMIE -

BRUS­SEL - De de­tail­han­dels­ver­ko­pen in de eu­ro­zo­ne zijn in mei weer ge­ste­gen. Dit bleek gisteren uit cij­fers van het Eu­ro­pe­se sta­tis­tiek­bu­reau Eu­ro­stat.

In mei na­men de de­tail­han­dels­ver­ko­pen, ge­re­kend naar vo­lu­me, met 17,8 pro­cent op maand­ba­sis toe. In april daal­de de­ze om­zet nog met 12,1 pro­cent, waar aan­van­ke­lijk nog een da­ling met 11,7 pro­cent werd ge­meld. Op jaar­ba­sis daal­den de de­tail­han­dels­ver­ko­pen in de eu­ro­zo­ne in mei nog wel, met 5,1 pro­cent. (Beurs­dui­vel)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.