Berk­shi­re Hat­ha­way in­ves­teert in Ame­ri­kaan­se aard­gas­in­du­strie

Times of Suriname - - ECONOMIE -

MASSACHUSE­TTS Berk­shi­re Hat­ha­way koopt het le­ve­rings- en op­slag­be­drijf voor aard­gas van Do­mi­ni­on Ener­gy. Dat maak­te de in­ves­te­rings­maat­schap­pij van de be­ken­de be­leg­ger War­ren Buf­fett be­kend. De in­ves­teer­der voegt zo USD 9,7 mil­jard toe aan zijn ener­gie­por­te­feuil­le van meer dan USD 100 mil­jard.

Het over­ge­no­men be­drijf heeft een trans­port­ca­pa­ci­tieit van 2,8 mil­jard ku­bie­ke voet aard­gas per dag, en 364 mil­jard ku­bie­ke voet aan ei­gen op­slag­ca­pa­ci­teit.

Ook is het ge­deel­te­lijk ei­ge­naar van een ex­port-, im­por­ten op­slag­in­stal­la­tie voor vloei­baar aard­gas.

Naar ver­wach­ting wordt de deal nog voor het jaar­ein­de af­ge­rond.

(Beurs­dui­vel/Fo­to: TheStreet)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.