Pro­beer wit­te azijn en wa­ter

Times of Suriname - - TIMES UNLINED -

Mie­ren ha­ten azijn, en je kunt een goed­ko­pe pes­ti­ci­de ma­ken van azijn en wa­ter. Meng 1 deel azijn met 1 deel wa­ter in een spuit­fles. Spuit het di­rect op de mie­ren om ze te do­den, veeg de lijk­jes op met een voch­tig stuk keu­ken­pa­pier en gooi ze weg. Je kunt azijn met wa­ter ook ge­brui­ken om de mie­ren af te schrik­ken; spuit het ron­d­om je ko­zij­nen, de deur­ope­ning en an­de­re plek­ken waar je ze naar bin­nen ziet ko­men. Som­mi­ge men­sen ge­brui­ken de­ze azijn­op­los­sing om vloe­ren, ra­men en werk­bla­den mee schoon te ma­ken, zo­dat mie­ren daar min­der snel over­heen zul­len gaan krui­pen. Wit­te azijn is een pri­ma mid­del om mee schoon te ma­ken, en je ruikt het niet meer zo­dra het droog is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.