Wacht tot de val mie­ren lokt

Times of Suriname - - TIMES UNLINED -

Als je een plaag hebt, zal het niet lang du­ren voor­dat de val vol zit met mie­ren die het kar­ton op krui­pen op zoek naar zoe­tig­heid, en van het boor­zuur­goed­je gaan eten. Ze zul­len niet met­een dood gaan, maar als het gif in hun maag komt wel. In­tus­sen bren­gen ze het ook mee naar hun nest, waar­door hun me­de­mie­ren ook ver­gif­tigd ra­ken. Als je ziet dat mie­ren de val in en uit lo­pen, laat ze dan ge­woon hun gang gaan. Als je ze met­een dood maakt ne­men ze het niet mee naar hun nest. De­ze me­tho­de roeit niet het hele nest uit, maar het zal de po­pu­la­tie in en rond je huis dras­tisch ver­min­de­ren. Ver­vang de val­len als de stroop op­droogt. Na een paar da­gen zul je mis­schien nieu­we val­len moe­ten ma­ken. Meng weer een vers por­tie mie­ren­gif, smeer het op kar­ton­ne­tjes en zet de val­len uit. Blijf de­ze val­len ge­brui­ken tot er geen mie­ren meer op af ko­men. Na een week of twee ko­men er min­der mie­ren naar de val­len. Als je do­de mie­ren ron­d­om je huis vindt en als ze niet meer je huis in­lo­pen, is het werk ge­daan. (Wi­kihow)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.