Jul­fred för sol­da­ter­na i förs­ta världs­kri­get

1900-talet i text och bild - - Innehåll -

KRIG & KON­FLIK­TER

De­cem­ber 1914 En tysk sol­dat rö­ker till­sam­mans med en brit­tisk fi­en­de­sol­dat un­der jul­fre­den i de­cem­ber 1914. Plöts­ligt tyst­na­de skot­ten på väst­fron­ten. Sol­da­ter på bå­da si­dor kor­sa­de ing­en­mans­lan­det för att över­räc­ka gå­vor och lyck­önsk­ning­ar. Den till­fäll

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.