Lit­te­rä­ra plat­ser i Sundbyberg

Sundbybergdirekt - - NYHETER · SUNDBYBERG -

● I Sundbyberg finns lit­te­rä­ra skyl­tar runt om i sta­den. Var­je skylt re­pre­sen­te­rar en för­fat­ta­re som har an­knyt­ning till Sundbyberg och in­ne­hål­ler citat där sta­den be­skrivs i lit­te­ra­tu­ren. Läs mer om det på bib­li­o­te­kets hem­si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.