Nya bo­stä­der

Sundbybergdirekt - - NYHETER · SUNDBYBERG - Längs med

Bäll­sta­vä­gen mel­lan Ma­ri­e­hälls­vä­gen och Krats­bo­da­vä­gen ska cir­ka 108 bo­stä­der byg­gas, nå­got som ti­di­ga­re över­kla­ga­tas av bo­en­de i om­rå­det. Lä­gen­he­ter­na be­står av tre huskrop­par med fem till tio vå­ning­ar. ● Dock är det in­te be­slu­tat när bygg­her­ren Vei­dekke kan bör­ja byg­ga bo­stä­der­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.