LIIE’S

Lad­da ned gra­tis från: www.pla­net­mi­necraft.com/ tex­tu­re_­pack/li­i­es-re­sour­ce­pack-64x-1710/

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Texturpaket -

LIIE’s är ett per­fekt re­sur­spa­ket för byg­ga­re som vill ge sin stad en li­te mer teck­nad käns­la. Det ger din värld en fräsch ny stil, med star­ka och lju­sa fär­ger samt med snyg­ga de­tal­jer.

Sten- och te­gel­tex­tu­rer är väl­gjor­da med mju­ka kan­ter, som om he­la bygg­na­den gju­tits av smält Le­go!

Det är in­te ba­ra de van­li­ga bygg­bloc­ken som ser an­norlun­da ut. Kol­la till ex­em­pel på lyk­tor­na på ga­tan du kan se på bil­den. De har en cool ef­fekt som gör att det ser ut som att många bi­tar av glas gju­tits sam­man, näs­tan som ett blyglas!

Även by­bor­na har fått en ma­ke­o­ver i LIIE’s. Sme­den har en yxa på ryg­gen och bon­den går runt med en mo­rot i fic­kan.

Det finns ock­så ett stort ut­bud av nya tav­lor, så di­na väg­gar kom­mer att se väl­digt an­norlun­da ut jäm­fört med vad de gjor­de för­ut!

Fär­ger­na är star­ka och kla­ra, som i en teck­nad se­rie!

Ge lyk­tor­na ett glasmå­lat möns­ter.

Mju­ka tex­tu­rer får bloc­ken att se ut som smält Le­go!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.