FÖR­BE­RED BYGG­NA­DER­NA

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Stadsplanering -

När du har en rit­ning du är nöjd med kan du mar­ke­ra ut den på din kar­ta. An­vänd oli­ka fär­ger av ler­block för att mar­ke­ra var oli­ka ty­per av bygg­na­der ska stå (till ex­em­pel blått för hus) Sätt ut en skylt och skriv vad bygg­na­den ska in­ne­hål­la. Det är en gans­ka trå­kig upp­gift, men det kom­mer gö­ra ditt ar­be­tet myc­ket lät­ta­re läng­re fram!

Det kan va­ra trå­kigt med pla­ne­ring, men det är värt det!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.