AN­VÄND EG­NA MOBHUVUDEN

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Ladda Ned Färdiga Byggnader -

Eg­na mobhuvuden är ett per­fekt sätt att få ovan­li­ga block, som tv:n, ham­bur­ga­ren och popcor­nen du ser i kö­ket på bil­den, ut­an mods el­ler texturpaket. De finns ba­ra i Javautgåvan. Du hit­tar tu­sen­tals oli­ka på mi­necraft­he­ads.com. Där finns även in­struk­tio­ner för hur du an­vän­der dem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.